top of page
Girls-Uniform-Banner.jpg

Enrolment

ST MARY'S ENROLLMENT POLICY

Pinahihintulutan ang St Mary's School ng maximum roll na 235 na mag-aaral. Ang mga lugar ay preference at non-preference. Ang mga hindi ginustong pagpapatala ay maaaring ibigay hanggang sa 5% ng maximum na listahan, 12 mag-aaral. Ang paglalagay na hindi kagustuhan ay napapailalim sa bilang ng mga aplikante ng kagustuhan. Maaaring i-enroll ng Board of Trustees sa St Mary's ang mga bata sa mga lugar na ito basta't gagawin nila ito habang pinapanatili at pinangangalagaan ang Catholic Special Character ng St Mary's School.

ang

PAMAMARAAN

Ang mga pamilyang naghahanap ng pagpapatala ay kinakailangang makipagkita sa Parish Priest na kumakatawan sa Proprietor para makakuha ng Consent Form. Ang kanyang responsibilidad ay payuhan ang paaralan kung ang isang bata ay karapat-dapat sa Preference for Enrollment o maaaring mag-apply para sa Enrollment nang walang Preference.

Boys-Uniform-Banner.jpg

ST MARY'S ENROLLMENT POLICY

Pinahihintulutan ang St Mary's School ng maximum roll na 235 na mag-aaral. Ang mga lugar ay preference at non-preference. Ang mga hindi ginustong pagpapatala ay maaaring ibigay hanggang sa 5% ng maximum na listahan, 12 mag-aaral. Ang paglalagay na hindi kagustuhan ay napapailalim sa bilang ng mga aplikante ng kagustuhan. Maaaring i-enroll ng Board of Trustees sa St Mary's ang mga bata sa mga lugar na ito basta't gagawin nila ito habang pinapanatili at pinangangalagaan ang Catholic Special Character ng St Mary's School.

ang

PAMAMARAAN

Ang mga pamilyang naghahanap ng pagpapatala ay kinakailangang makipagkita sa Parish Priest na kumakatawan sa Proprietor para makakuha ng Consent Form. Ang kanyang responsibilidad ay payuhan ang paaralan kung ang isang bata ay karapat-dapat sa Preference for Enrollment o maaaring mag-apply para sa Enrollment nang walang Preference.

NAT06280.jpg

ST MARY'S ENROLLMENT POLICY

The St Mary's School Sports Uniform is unisex and consists of the following items:

  • Black plain shorts

  • Sneakers

  • St Mary’s navy polo

ST MARY'S ENROLLMENT POLICY

Pinahihintulutan ang St Mary's School ng maximum roll na 235 na mag-aaral. Ang mga lugar ay preference at non-preference. Ang mga hindi ginustong pagpapatala ay maaaring ibigay hanggang sa 5% ng maximum na listahan, 12 mag-aaral. Ang paglalagay na hindi kagustuhan ay napapailalim sa bilang ng mga aplikante ng kagustuhan. Maaaring i-enroll ng Board of Trustees sa St Mary's ang mga bata sa mga lugar na ito basta't gagawin nila ito habang pinapanatili at pinangangalagaan ang Catholic Special Character ng St Mary's School.

ang

PAMAMARAAN

Ang mga pamilyang naghahanap ng pagpapatala ay kinakailangang makipagkita sa Parish Priest na kumakatawan sa Proprietor para makakuha ng Consent Form. Ang kanyang responsibilidad ay payuhan ang paaralan kung ang isang bata ay karapat-dapat sa Preference for Enrollment o maaaring mag-apply para sa Enrollment nang walang Preference.

bottom of page