top of page
st-marys-school-arts-culture-celebrations-113448.jpg

Serbisyo

strip-jc-trans-st-marys.png

PAG-AARAL NG KALOOB NG PAGBIBIGAY

Sinisikap ng aming mga kawani at mag-aaral na ipamuhay ang aming Mercy charism, isa sa mga paraan na ginagawa namin ito ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa aming komunidad at sa mas malawak na mundo. Bawat taon ang aming mga mag-aaral ay nag-oorganisa ng mga stall at aktibidad para sa 'Mission Day', kabilang dito ang mga laro, baking, face painting, raffles, white elephant stall, sausage sizzle, busking atbp. Kalahati ng perang nalikom sa araw na ito ay napupunta sa aming Tearfund na anak, si Juliana sa ang Pilipinas at ang kalahati ay pumupunta sa isang lokal na kawanggawa.

Sa St Mary's gustung-gusto namin ang isang magandang, may temang mufti day, lalo na ang isa na sumusuporta sa isang mabuting layunin. Noong nakaraan, sinusuportahan namin ang Gumboot Friday, Daffodil Day, Purple Day para sa Epilepsy, at maging ang sarili naming mga pamilya na dumaranas ng mahirap na panahon. Nasisiyahan din kami sa mga araw ng mufti bilang isang pagdiriwang eg St Patrick's Day, Book Character Day, at ang aming mga pinuno ng Spirit of Southland ay nag-oorganisa ng isang Christmas mufti araw bawat taon.

Tuwing Pasko ng Pagkabuhay ang aming mga mag-aaral ay gumagawa ng magagandang card at sa tulong ng St Vincent de Paul, ihatid ito sa bawat tahanan ng pahingahan sa bayan.

Tuwing Pasko ng Pagkabuhay ang aming mga mag-aaral ay gumagawa ng magagandang card at sa tulong ng St Vincent de Paul, ihatid ito sa bawat tahanan ng pahingahan sa bayan. Mayroon kaming matibay na relasyon sa aming lokal na RSA at regular kaming gumugugol ng oras sa paggawa at paghahatid ng mga gift pack para sa kanila sa aming mga lokal na beterano, kanilang mga balo, at mga miyembro ng club. Ang sigasig ng ating mga anak sa paglilingkod sa iba, tulad ng ginawa ni Jesus, ay isang bagay na hindi natin kapani-paniwalang ipinagmamalaki.

Natwick_20240328_00110.jpg
Natwick_20240328_00116.jpg
Natwick_20240328_00063.jpg
bottom of page