top of page

2024 Term Dates & Holidays

Unang Termino

Pagbabalik ng mga Mag-aaral

Huwebes ika-1 ng Pebrero

Araw ng Waitangi

Martes ika-6 ng Pebrero

Biyernes Santo

Biyernes ika-29 ng Marso

Lunes ng Pasko ng Pagkabuhay

Lunes ika-1 ng Abril

Martes ng Pasko ng Pagkabuhay (School Holiday)

Martes ika-2 ng Abril

Close of Term One

Biyernes ika-12 ng Abril

Ikalawang Term

Students Return

Lunes ika-29 ng Abril

Kaarawan ni Hari

Lunes ika-3 ng Hunyo

Matariki

Friday 28th June

Pagsara ng Ikalawang Term

Biyernes ika-5 ng Hulyo

Ikatlong Termino

Pagbabalik ng mga Mag-aaral

Monday 29th April

Pagsara ng Ikatlong Term

Friday 27th September

Ikaapat na Term

Pagbabalik ng mga Mag-aaral

Lunes ika-14 ng Oktubre

Labor Day

Lunes ika-28 ng Oktubre

Pagsara ng Term Four

Huwebes ika-19 ng Disyembre

bottom of page